CATENGESP

Private Country
Editorial: :
ISBN:
Aquesta és la versió original anglesa d'una novel.la que vaig mig adaptar, mig traduir al català i que va ser publicada amb el títol 'Privilegiat' (vegeu 'Llibres'). També es va publicar una traducció castellana de la versió original anglesa, amb el títol 'Privilegiado - Private Country' (vegeu 'Llibres').

Comprar
Private Country
This novel is available as a PDF document.

- Textos i contingut: Matthew Tree - Disseny i programació: Nac -